Kadrę naszego przedszkola stanowią nauczyciele posiadający kierunkowe wyższe wykształcenie, którzy stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach metodycznych. Oprócz bardzo dobrego przygotowania merytorycznego posiadamy niezwykle ważne w tej pracy cechy osobowości jak: życzliwość, otwartość, tolerancja, empatia. Wymienione cechy dotyczą również pracowników administracji i obsługi.Dlatego też dzieci zawsze mogą liczyć na naszą ciepłą i serdeczną postawę.

mgr Anna Mrozek – dyrektor przedszkola

Nauczycielki:

mgr Urszula Sawa
mgr Wiesława Bojko
mgr Ewa Sokół
mgr Alina Chodorowska
mgr Anna Kuna
mgr Małgorzata Olchowska
mgr Magdalena Drabik
mgr Elzbieta Jaworska-Wyłupek

Naszą pracę wspierają:

mgr Anna Haładyj - nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Lisowska - logopeda
mgr Łukasz Wnukowski –zajęcia rytmiczne
mgr Dorota Bańka - religia
mgr Magdalena Król -psycholog
jak również specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Pracownicy administracyjno- obsługowi:

mgr inż. Lidia Haratym – główna księgowa
Danuta Policha–intendentka
Jadwiga Chuba – pomoc nauczycielki
Magdalena Talarowska – woźna oddziałowa
Ewa Prystupa - woźna oddziałowa
Agata Wiącek - woźna oddziałowa
Aldona Mazurek - woźna oddziałowa
Jolanta Bartosiak - woźna oddziałowa
Ewa Sędłak – kucharka
Natalia Zdżyłowska -pomoc kuchenna

Zbigniew Parzymies – woźny