AKTUALNOŚCI

rekrutacja

Uwaga Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczenie w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych przedłużono do dnia 28 czerwca 2020 r.

Uwaga Rodzice

Od dnia 01 czerwca 2020r. nastąpiła zmiana rachunków bankowych przedszkola. Opłaty za żywienie należy wpłacać na nowe konto bankowe:
BS Izbica konto nr: 16 9610 0002 2010 0070 8209 0003Nasz adres:

Przedszkole nr 1
22-300 Krasnystaw
ul. Sikorskiego 4
tel. (082) 576-37-34
e-mail:
przedszkole_nr1@poczta.fmstatut

statut

bip
rekrutacja


     Przedszkole nr 1 w Krasnymstawie jest najstarszym przedszkolem w mieście. Swoją historię rozpoczęło w 1952 roku jako Państwowe Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, było pierwszą i jedyną instytucją wychowawczo-opiekuńczą dla dzieci w wieku przedszkolnym. W czerwcu 2012 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60-lecia placówki.

     Historia naszego przedszkola jest długa i bardzo bogata. Przedszkole wychowało kilkanaście pokoleń młodych ludzi. W dalszym ciągu kontynuujemy tradycję naszej placówki, która stała się już placówką pokoleniową. Tutaj rodzice-wychowankowie naszego przedszkola przyprowadzają swoje dzieci. Świadczy to o poziomie naszej pracy i zaufaniu jakim nas darzą.UWAGA RODZICE - WAŻNY KOMUNIKAT

Od dnia 6 maja otwieramy przedszkole w godzinach od 7 do 16 dla zgłoszonych dzieci , których rodzice nie maja możliwości zapewnienia im opieki w domu.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Organizacja opieki w przedszkolu

 • Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie
 • W grupie może przebywać do 12 dzieci
 • W sali, w której przebywa grupa będą usunięte przedmioty i sprzęty , których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (pluszowe zabawki , wózki ,lalki , ubranka dla lalek , puzzle ,dywany itp.)
 • Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę
 • Przedszkole zapewni taką organizację pracy , która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci
 • Opiekunowie będą zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, wynoszący co najmniej 1,5 m
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci mają zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15m2
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • Pomiar temperatury będzie dokonywany 2 razy dziennie -przy przyjściu i odejściu dziecka z przedszkola
 • Dzieci do d przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola
 • Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola


 • Informacje dla dzieci i rodziców pozostających w domu  Rodzicu;

 • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
  Pani ppłk Annie Adamskiej Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Krasnymstawie za wsparcie w postaci nieodpłatnego przekazania mebli dla naszego przedszkola
  Panu Mariuszowi Sokołowi tatusiowi Paulinki i panu Mariuszowi Mazurowi za zorganizowanie transportu i pomoc we wniesieniu i ustawianiu mebli.
  Pani Joli Bartosiak naszej stażystce za pomoc w wystroju sali gimnastycznej i uszycie zasłon oraz spódniczek do tańca.
  Panu Marcinowi Kurzyńskiemu tatusiowi Antosia za podarowanie i montaż płyt na ścianie w sali gimnastycznej przy grupie Żabki
  Pani Joannie Policha- babci Mieszka za podarowanie strojów clowna dla przedszkolaków.
  Pani Urszuli Ogrodniczuk- babci Dari za uszycie kompletów pościeli dla lalek
  Panu Andrzejowi Bąkowi - dziadziowi Mateuszka za zainstalowanie drukarek i "pomoc informatyczną"
  Panu Mateuszowi Bodio za robienie i udostępnianie zdjęć z uroczystości przedszkolnych oraz za przekazanie na rzecz przedszkola gier, puzzli, książeczek.
  Pani Magdalenie Surmie za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdu na zawody sportowe w Rejowcu Fabrycznym.
  Panu Henrykowi Matysiakowi- dziadziowi Jakuba za bezinteresowne wykonywanie drobnych napraw hydraulicznych i remontowych.
  Rodzicom za aktywne włączanie się w organizację przedszkolnych imprez i uroczystości: przygotowywanie strojów, pieczenie ciast, pomoc w przygotowaniu słodkich poczęstunków
  Rodzicom za włączanie się w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola. • Przadszkole nr 1 w Krasnymstawie