Aktualności

,,PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE"
       Pod takim hasłem wszystkie przedszkolaki ze ,,Słonecznej Jedyneczki" w Krasnymstawie po raz kolejny włączyły się aktywnie w obchody Święta Niepodległości i akcję Men ,,Szkoła do hymnu". Z tej okazji 8-go listopada odbyła się przedszkolna uroczystość. Na wstępie wysłuchano kilka zdań z historii na temat święta a ,,6-latki" wyrecytowały patriotyczne wiersze. Następnie przypomniano jak należy się zachować i jaką przyjąć postawę podczas śpiewania hymnu. Dzieci odświętnie wystrojone z przypiętymi kokardkami w barwach narodowych wspólnie z pracownikami odśpiewały 4 zwrotki hymnu ,,Mazurka Dąbrowskiego". W dalszej części uroczystości dzieci ze starszej grupy podczas quizu wykazywały się wiedzą na temat naszej ojczyzny; były zagadki, układanie puzzli, obrazków z części, śpiewanie piosenki ,,Jesteśmy Polką i Polakiem". To była piękna lekcja patriotyzmu dla najmłodszych. Ten ważny dzień i nastrój na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. Uroczystość przygotowały nauczycielki; Małgorzata Olchowska i Anna Kuna.

PASOWANIE NA STARSZAKA
"Rzecz to wielka niesłychanie gdy starszakiem się zostanie"

       Dnia 4 listopada w naszym przedszkolu odbyła się szczególna dla sześciolatków uroczystość "Pasowanie na starszaka". Dzieci z grupy "Biedronki" odświętnie ubrane zaprezentowały program artystyczny na który składały się pięknie recytowane pouczające wiersze i wesołe piosenki. Zanim nastąpiło uroczyste pasowanie dzieci odpowiadały również na trudne pytania egzaminacyjne z którymi świetnie sobie poradziły. Rodzice za trud włożony w przygotowanie i wiedzę nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami. Po celująco zdanym egzaminie i wygłoszeniu przez dzieci ślubowania, dyrektor Pani Anna Mrozek dokonała pasowania przy pomocy magicznego ołówka dotykając nim ramienia każdego dziecka mówiąc te słowa "Pasuję Ciebie na starszaka". Każde dziecko otrzymało również dyplom potwierdzający przynależność do grupy starszaków oraz rożek obfitości. Następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek, który zorganizowali rodzice. Do uroczystości "Pasowania na starszaka" dzieci przygotowały nauczycielki Anna Kuna i Małgorzata Olchowska

"PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA" W SŁONECZNEJ JEDYNECZCE        Dnia 25 października 2019r. w Przedszkolu nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka w Krasnymstawie odbyła się uroczystość " Pasowania na przedszkolaka". Była to bardzo ważna i doniosła chwila w życiu każdego 3 -latka, która długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców. Wszystkie "Krasnale" były bardzo przejęte i skupione. Zaprezentowały przygotowany program artystyczny złożony z wierszy i piosenek . Rodzice z dumą i przejęciem oglądali występy swoich pociech. Wszyscy przystąpili do pasowania , którego dokonała za pomocą " magicznej kredki" pani dyrektor Anna Mrozek. Po złożeniu ślubowania wszystkie 3-latki zostały przyjęte do społeczności przedszkolnej. Po pasowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Uroczystość, która przygotowała i poprowadziła pani Urszula Sawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców.

 Nasz adres:
       
Przedszkole nr 1 
22-300 Krasnystaw 
ul. Sikorskiego 4 
tel. (082) 576-37-34
Nasz_e-mail: przedszkole_nr1@poczta.fm


statut

statut

bip

     Przedszkole nr 1 w Krasnymstawie jest najstarszym przedszkolem w mieście. Swoją historię rozpoczęło w 1952 roku jako Państwowe Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, było pierwszą i jedyną instytucją wychowawczo-opiekuńczą dla dzieci w wieku przedszkolnym. W czerwcu 2012 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60-lecia placówki.

     Historia naszego przedszkola jest długa i bardzo bogata. Przedszkole wychowało kilkanaście pokoleń młodych ludzi. W dalszym ciągu kontynuujemy tradycję naszej placówki, która stała się już placówką pokoleniową. Tutaj rodzice-wychowankowie naszego przedszkola przyprowadzają swoje dzieci. Świadczy to o poziomie naszej pracy i zaufaniu jakim nas darzą.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
Pani ppłk Annie Adamskiej Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Krasnymstawie za wsparcie w postaci nieodpłatnego przekazania mebli dla naszego przedszkola
Panu Mariuszowi Sokołowi tatusiowi Paulinki i panu Mariuszowi Mazurowi za zorganizowanie transportu i pomoc we wniesieniu i ustawianiu mebli.
Pani Joli Bartosiak naszej stażystce za pomoc w wystroju sali gimnastycznej i uszycie zasłon oraz spódniczek do tańca.
Panu Marcinowi Kurzyńskiemu tatusiowi Antosia za podarowanie i montaż płyt na ścianie w sali gimnastycznej przy grupie Żabki
Pani Joannie Policha- babci Mieszka za podarowanie strojów clowna dla przedszkolaków.
Pani Urszuli Ogrodniczuk- babci Dari za uszycie kompletów pościeli dla lalek
Panu Andrzejowi Bąkowi - dziadziowi Mateuszka za zainstalowanie drukarek i "pomoc informatyczną"
Panu Mateuszowi Bodio za robienie i udostępnianie zdjęć z uroczystości przedszkolnych oraz za przekazanie na rzecz przedszkola gier, puzzli, książeczek.
Pani Magdalenie Surmie za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdu na zawody sportowe w Rejowcu Fabrycznym.
Panu Henrykowi Matysiakowi- dziadziowi Jakuba za bezinteresowne wykonywanie drobnych napraw hydraulicznych i remontowych.
Rodzicom za aktywne włączanie się w organizację przedszkolnych imprez i uroczystości: przygotowywanie strojów, pieczenie ciast, pomoc w przygotowaniu słodkich poczęstunków
Rodzicom za włączanie się w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola.Przedszkole nr 1 w Krasnymstawie "Słoneczna Jedyneczka"