Tekst alternatywny

grupa 3 latki, Krasnale"

nauczycielki:
mgr Urszula Sawa , mgr Anna Mrozek
pomoc nauczycielki: Jadwiga Chuba
woźna oddziałowa:Magdalena Talarowska

powiększ

Tekst alternatywny

4 latki "Motylki" "

nauczycielki:
mgr Magdalena Drabik , mgr Anna Kuna
pomoc nauczycielki: Jolanta Bartosiak


powiększTekst alternatywny

grupa 4 latki ,,Muchomorki"

nauczycielki:
mgr Wiesława Bojko, mgr Elżbieta Jaworska-Wyłupek
woźna oddziałowa: Ewa Prystupa


powiększ

grupa 5 latki ,,Żabki"

nauczycielki:
mgr Ewa Sokół ,mgr Elżbieta Jaworska-Wyłupek

woźna oddziałowa: Agata Wiącek


powiększ


Tekst alternatywny

grupa 6- latki ,,Biedronki"

nauczycielki:
mgr Małgorzata Olchowska ,mgr Anna Kuna
woźna oddziałowa: Aldona Mazurek


powiększ